بسم الله الرحمن الرحیم

این چند روز هم گذشت...

انگار همین دیروز بود....

6روز از انداختن سفره خدا و باز شدن دروازه های بهشت تا آخر ماه گذشت.....

آخر چرا ما قدر نمیدانیم

#آخر_6روز_از_ماه_مبارک_رمضان_گذشت...

قدر بدانیم....."

"یا علی مدد"


دریافت