بسم الله الرحمن الرحیم

چند سال از رحلتش میگذرد...

زنی پاک دامن...

مادر مادر پسرانی و دختری که در کربلا زجر کشیدند و خودش در پشت در...

امشب پیامبر خدا؛حضرت محمد(ص)تنها شد.....

حضرت زهرا,مادرمان تنها وبی مادر شد...

امشب زنی دیگر وارد بهشت شد....

سالروز رحلت حضرت خدیجه(س),مادر مادرمان حضرت فاطمه زهرا(س)را به تمکامی شما چمرانی ها؛تسلیت عرض مینمایم.


دریافت