بسم الله الرحمن الرحیم

محمد خدا(ص)امرزو تنها شد و خدیجه به بهشت رفت...

حضرت خدیجه(س)؛زنی پاکدامن بود که حتی با این که خیلی پول دار بود؛ولی باز هم به پولش مغرور نمی شد و دخترش هم باید حضرت فاطمه الزهرا(س)؛مادر امام حسن و حسین(ع)وحضرت زینب(س)؛باید باشد. مادری همچون نمونه.

رحلت حضرت خدیجه(س)را تسلیت عرض میکنم.

دریافت